امیرحسین خلیلی

خدمات شتر سواری

09162396957

حمیدرضا نجیمی

خدمات موبایلی

09139236583

حسین خلیلی

راهنمای محلی

09133671422

حمیدرضا الله دادی

راهنمای محلی، فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه شریف، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع در دانشگاه صنعتی اصفهان، عضو تیم دش ایران

معرفی یوتیوب

امرالله میرزایی

راننده ی راهنما

09132030131

حسین جعفری

لوازم التحریر جعفری

09332777565

مجتبی موسوی

راهنمای محلی

09132030800

رضا جعفری

راهنمای محلی

09133705765

اقامتگاه سنتی چاپاکار ورزنه

نام مدیر اقامتگاه : رضا خلیلی

لینک معرفی یوتیوبلینک معرفی یوتیوبلینک معرفی یوتیوب

اقامتگاه سنتی حافظ ورزنه

نام مدیر اقامتگاه : روح الله خلیلی

لینک معرفی یوتیوبلینک معرفی یوتیوبلینک معرفی یوتیوب

اقامتگاه سنتی نگار ورزنه

نام مدیر اقامتگاه : محمدجواد ابراهیمی

لینک معرفی یوتیوبلینک معرفی یوتیوبلینک معرفی یوتیوب

اقامتگاه سنتی ورزنه

نام مدیر اقامتگاه : احمد شهباز

لینک معرفی یوتیوبلینک معرفی یوتیوبلینک معرفی یوتیوب

مکان گردشگری و اقامتی گاو چاه حاج ابراهیم
نام مدیر اقامتگاه : حسن حیدری ورزنه

لینک معرفی یوتیوبلینک معرفی یوتیوبلینک معرفی یوتیوب

آشپز تورهای گردشگری

نام: ابراهیم اله دادی

شماره تماس 09133654188 شماره تماس

راننده موتور چهارچرخ در کویر ورزنه

پرویز اله دادی

اغذیه سید

سید عباس قیومی قمصری

شماره تماس 03155225437 شماره تماس

عرقیجات پهلوان، آدرس: استان اصفهان، شهرستان کاشان، خیابان علوی، جنب پارک ملت

نام : علی پهلوان