تور داها
12 مهر, 1398 0

یکی دیگر از استان های کشور که ما فعالیت خود را در آن آغاز کرده ایم، استان مازندران است. ساحل، جتگل، دامنه های سرسبز و … مواردی هستند که استان مازندران را به یک استان تورییستی تبدیل می کنند. تور داها همکار ما در استان مازندران است که رمزارز دش را از مشتریان خود دریافت می کند و در ادامه فعالیت های متنوعی در زمینه رمزارز دش انجام می دهد.

نظر بدهید