برگزاری سومین میت آپ دش
1 آبان, 1398 0

تیم دش ایران دومین میتاپ دش را در دانشگاه صنعتی شریف برگزار کرد. هدف از برگزاری میت آپ های دش، معرفی رمز ارز دش و تبلیغ و ترویج آن است. این میتاپ در بین تعدادی از دانشجویان دانشکده برق دانشگاه شریف برگزار شد. آقای دارابی از تیم دش ایران، به معرفی رمزارز دش در این میتاپ پرداخت.

نظر بدهید