برگزاری چهارمین میت آپ دش
6 آذر, 1398 0

تیم دش ایران سومین میتاپ دش را در خوابگاه دانشجویی دخترانه دانشگاه شریف برگزار کرد. هدف از برگزاری میت آپ های دش، معرفی رمز ارز دش و تبلیغ و ترویج آن است. این میتاپ در خوابگاه طرشت 2 بین تعدادی از دانشجویان دانشگاه شریف از دانشکده های برق، فیزیک و شیمی برگزار شد. خانم مهسا باستان خواه از تیم دش ایران، به معرفی رمزارز دش و آموزش نحوه استفاده از والت آن در این میتاپ پرداخت و همچنین درباره مزیت های دش در مقایسه با سایر رمزارز ها توضیح داده شد.

نظر بدهید