مدرسه تابستانه بلاک‌ چین ایران یا IBSS ، یک رویداد سالانه با هدف آموزش، توسعه مهارت و گسترش شبکه متخصصان در حوزه بلاک‌ چین در ایران است که در محل دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود. این رویداد با همکاری آزمایشگاه بلاک‌ چین شریف و شرکت آریاهمراه سامانه برگزار می‌شود. هر سال تابستان در این رویداد آموزش‌های تخصصی فناوری و کسب‌وکار بلاک‌ چین برای علاقه‌مندان برگزار می‌شود و همچنین در یک همایش سراسری تمامی جامعه بلاک‌چین ایران به دور هم جمع خواهند شد.

اسلاید های دش